Wat is MID

Wat is MID

In 2006 is de Metrolgiewet van toepassing. Hierin wordt beschreven wanneer en vanaf wanneer o.a. kWh meters voorzien moeten zijn van een MID keur. MID staat voor Measuring Instrumenst Directive. Deze norm beschrijft aan welke regels voldaan moet worden bij het in de handel brengen en gebruiken van de betreffende meetinstrumenten. Ook voor kWh meters zijn hier bepalingen voor opgenomen.

De MID geldt voor alle EU landen en heeft als doel om een Europees geharmoniseerde norm te kunnen hanteren in alle EU landen.

Naast de typekeuring (voor het instrument zelf), dit wordt aangeduid met de letter “B”, is er ook een “kwaliteitsgarantiesysteem” verbonden met de MID norm. Dit houd in dat de locatie waar de meters gemaakt worden ook aan eisen moet voldoen. De fabrieken moeten dus regelmatig gecontroleerd worden door externe instanties. Dit gedeelte van de MID wordt aangeduid met de letter “D”.

Al onze kWh meters met MID hebben beide keuringen, B+D. Dit houd in dat zowel de fabriek als de meters aan de MID eisen voldoen.

Welke normen

In de MID norm staat aan welke eisen een kWh meter moet voldoen en worden de betreffende normen benoemd:

EN 50470-1: Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning)
Deel 1: Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden – Meetapparatuur
(klasse index A, B en C)

EN 50470-2: Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning)
Deel 2: Bijzondere eisen – Elektromechanische kilowattuurmeters van de klasse index A en B*

EN 50470-3: Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning)
Deel 3: Bijzondere eisen – Elektronische kilowattuurmeters van de klasse index A, B en C

(*De 50470-2 heeft betrekking op mechanische kWh meters welke wij niet verkopen)

Sinds wanneer?

De wet is in werking getreden op 01-11-2006. Vanaf dat moment moeten kWh meters voldoen aan een MID keurmerk als deze worden geïnstalleerd en werden gebruikt voor verrekening. De overgangsperiode is vastgesteld op 10 jaar. Dit betekent dat per 30-10-2016 kWh meters welke worden gebruikt om te verrekenen voorzien moeten zijn van een MID keur.

Voor welke meters

De MID is van toepassing op metingen in huishoudens, nijverheid en lichte industrie. De richtlijn geldt voor zowel directe als indirecte kWh meters. Uitgezonderd zijn meters voor de zware industrie, meters voor blindstroom en meettransformatoren.

DIRECT ADVIES NODIG?

Stuur een e-mail met uw vraag
naar onze klantenservice.
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

DIRECT BESTELLEN
E&S Electrading

Jan van Banningstraat 2-b
2381 AV Zoeterwoude

Voor technische vragen: 06-50244649
Voor algemene vragen: 06-45737811